Ceník výkonů

 

Výkony nehrazené ze zdravotního pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění:

 

Lékařská prohlídka do zaměstnání – vstupní 500,- Kč

Lékařská prohlídka do zaměstnání – periodická, mimořádná, výstupní 400,- Kč

Vyšetření a potvrzení žádosti o řidičský průkaz (nový), vrácení řidičského průkazu 500,- Kč

Vyšetření a potvrzení žádosti o řidičský průkaz – rozšíření 300,- Kč

Vyšetření a potvrzení žádosti o řidičský průkaz – důchodce 300,- Kč

Vyšetření a vystavení posudku o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu 600,- Kč

Vyšetření a vystavení posudku o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu 300,-Kč

– prodloužení, rozšíření

Vyšetření a potvrzení pro profesní průkazy 300,- Kč

Vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství 300,- Kč

Výpis z dokumentace na vlastní žádost, pro potřeby PLS 200,- Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace pro účely komerčního pojištění 300,- Kč

Bodové hodnocení úrazu a bolestného 300,- Kč

Výpis zprávy pro pojišťovnu, úraz-nemoc 300,- Kč

Zpráva pro policii a soudy 300,- Kč

Vyšetření a potvrzení přihlášky na SŠ, VŠ (1 kus) 100,- Kč

Vyšetření a potvrzení pro sportovní aktivitu, tábory, práci s dětmi 200,- Kč

Vypsání žádosti do domova pro seniory, DPS 200,- Kč

Vyšetření k lázeňskému návrhu 200,- Kč

Vyšetření k návrhu na ústavní rehabilitaci 200,- Kč

Potvrzení na vlastní žádost 200,- Kč

Minimální administrativní výkon 50,- Kč

Vystavení duplikátu (PN, zdravotního průkazu, žádanky apod.) 100,- Kč

Přednostní ošetření na žádost pacienta – mimo akutní stavy 200,- Kč

Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění 150,- Kč

Předoperační vyšetření pro kosmetické a jiné nehrazené výkony 500,- Kč

(+ cena specializovaných vyšetření – laboratoř, RTG, EKG apod.)

Ošetření pacienta bez české zdravotní pojišťovny 500,- Kč

Kopírování 5,- Kč/stránka

OK test na žádost pacienta 200,- Kč

EKG na žádost pacienta 100,- Kč

INR na vlastní žádost 200,- Kč

CRP na vlastní žádost 200,- Kč